Resultaten

Resultaten? Daadwerkelijke verbeteringen!

Daadwerkelijke verbeteringen door veranderingen bij mensen die leiden tot betere resultaten, output, service bij bedrijven en organisaties… dat is het resultaat van een Tuff training in modern coachend leiderschap.

Voorbeelden van resultaten:

 • inkomsten nemen toe of kosten nemen af

 • de effectiviteit verbetert (uitgedrukt in bijvoorbeeld snellere productcycli)

 • uit klanttevredenheidsonderzoeken blijkt dat de service verbetert

 • uit enquêtes blijkt dat de medewerkerstevredenheid toeneemt

Leiderschap is simpel – je hoeft alleen maar te praten over de lastigste onderwerpenTuff Leadership Training

Voorbeelden problemen waar onze klanten mee komen:

 • Wat moet ik doen om mijn personeel te motiveren? Vooral als het moeilijk gaat met het bedrijf en er veel onrust is.
 • Hoe zorg ik ervoor dat mijn medewerkers meer verantwoordelijkheid op zich nemen? Ik wil niet overal achteraan hoeven gaan.
 • Wat moet ik met iemand aan na vele gesprekken over houding en gedrag, een korte tijd van verbetering en terugval naar oude patronen.
 • Hoe vertel je iemand een vervelend bericht zonder hard en ‘manager-achtig’ te zijn..? Ik wil ook niet te soft en onduidelijk lijken.
 • Onze vergaderingen lijken zo ontzettend slepend en weinig dynamisch. Ligt het aan mij? Wat kan ik doen?
 • Er is een langlopend conflict tussen collega’s en het is van invloed op het hele team – wat moet ik doen?

20140812_1689 P1000048

 

Expertise

De invoering van meer coachend leiderschap en een meer coachende houding kan de gewenste verandering brengen. We beschikken natuurlijk niet over alle antwoorden, maar beweren wel dat het onze ervaring is – bij vele honderden organisaties en voor duizenden managers die we trainden – dat de invoering ervan een enorme bijdrage levert aan de effectiviteit en winstgevendheid van bedrijven en organisaties.

Als experts in coachend leiderschap, coachende culturen en het trainen van managers en leidinggevenden om een meer coachende manier van leidinggeven aan te nemen, hebben we een unieke methode ontwikkeld. Daarmee ondersteunen we organisaties, bedrijven en individuen om hun coachend leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen en trainen. Ook u kunt bij ons terecht voor gerichte consultancy of open trainingsprogramma’s.

Collectief of individueel?

Welke dienst of combinatie van diensten op jou van toepassing is, hangt af van de situatie waarin je bedrijf zich nu bevindt en welke resultaten je wilt bereiken. Voordat we met bedrijven of organisaties als partners in zee gaan, is daarom eerst een open en eerlijk gesprek nodig. Voor jou als individuele manager kan het simpeler zijn: je kiest een van onze open trainingsprogramma’s of neemt een Tuff coach in de arm.

Garantie!

Er is ons alles aan gelegen dat onze diensten en opleidingen effectief zijn. Daarom proberen we om samen met jou (onze klanten), zo veel mogelijk af te bakenen hoe onze diensten van invloed zullen zijn op het resultaat dat jij wilt bereiken EN wij beloven dat wij dit gaan realiseren. Als wij onze belofte niet na kunnen komen zal dat direct tot uiting komen in de factuur. Wat we beloven is afhankelijk van jouw wensen en welke dienst of opleiding op de situatie van toepassing is.

Onze sterke punten

 • Eigen methodes: met onze eigen effectieve methodes trainen we managers in korte tijd om coachend leiding te geven.

 • Snelle resultaten: snel blijvende resultaten zonder de bedrijfsactiviteiten te verstoren.

 • Vermogen ontketenen: wij vertrouwen onze klanten – dat ze hun vak verstaan. Daar voegen we niets aan toe, we halen juist de verborgen capaciteit in mensen en organisaties naar boven.

 • We deinzen nergens voor terug: life is messy. Rommelige processen zijn we gewend… daarom vormen we moeilijke uitgangsposities om tot een goed functionerend werkklimaat. Indien nodig gaan we de confrontatie aan.

Onze methodes

Coachend leiderschap en een Bottom-up perspectief

In 1999 werkten we aan de invoering van coachend leiderschap en een zogenaamd Bottom-up perspectief bij Freys Hotel in Stockholm. Sindsdien hebben wij dergelijke processen bij een groot aantal bedrijven en organisaties doorgevoerd met aanzienlijke bedrijfsresultaten als gevolg. Een Bottom-up perspectief invoeren betekent in het kort dat de medewerkers verregaande bevoegdheden krijgen binnen het bedrijf. (Lees meer over het Bottom-up perspectief bij Publicaties). Alles wat we leren zijn vaardigheden die we zelf tijdens het werken met onze klanten hebben ontwikkeld. Dat zijn dus geen theorieën, maar empirische vondsten en doeltreffende tools.

Werkklimaat

Het werkklimaat is van enorme invloed op de bedrijfsresultaten. Er is niets nieuws aan de theorie, velen zijn het ermee eens. Wat wij hebben gedaan is een methode ontwikkelen waarbij het werkklimaat in korte tijd verandert van een ongewenst naar een functionerend werkklimaat, met blijvende resultaten. Deze methode passen we keer op keer toe bij onze klanten. We trainen ook managers die onze trainingen volgen om het zelf te bewerkstelligen.

Coaching

Onze coachingsmethode is begin jaren 90 ontwikkeld. Een van onze consultants, Karin Tenelius, coachte diverse werkzoekenden. Het viel haar op dat de houding van de werkzoekende doorslaggevend was bij het al dan niet krijgen van de baan. Op basis van deze observatie ontwikkelde ze een techniek met een volledige focus op houding. Wij pasten de methode ook toe op het bedrijfsleven en ontdekten dat het een ongewoon snelle en effectieve manier is om blijvende resultaten te creëren.

Training

Wij hebben theorie en kennisoverdracht bijna volledig achter ons gelaten, omdat wij weten dat het om het trainen van vaardigheden gaat. Als een manager zijn vermogen daadwerkelijk traint, verbetert dit zijn/haar leiderschap. Bij ons train je totdat je er helemaal zat van bent, net zoals in iedere praktische discipline – van piano spelen tot leren snowboarden.

 

20140424_0027  

Register for a Course or Seminar

Register for a Course

Register for a Seminar