Onze visie

Onze Visie

Veel mensen die bij onze bedrijven en organisaties werken worden tegenwoordig nog steeds gelinkt aan personen voor wie je op verschillende manieren moet zorgen, die je moet motiveren, zorgen dat ze verantwoordelijkheid nemen, hun werk goed doen enz. De meest gestelde vraag die wij van managers krijgen maakt de houding die vaak wordt aangenomen duidelijk: “Hoe zorg ik ervoor dat mijn groep (of die van Peter) meer verantwoordelijkheid neemt, zelfstandiger opereert, meer betrokkenheid toont, gemotiveerder …. of blij is”? Leiderschap omvat en kent verschillende activiteiten, modellen en strategieën om “ervoor te zorgen dat anderen….”. In veel opzichten lijkt het op “ouderschap”.

Wij als medewerkers van Tuff Leiderschapstraining geloven dat alle medewerkers tegenwoordig (samen met alle anderen) moeten en willen werken in een cultuur die meer wordt gekenmerkt door “partnerschap” en zgn. volwassen-volwassenrelaties. Wij geloven dat medewerkers tegenwoordig moeten, maar ook willen voelen dat het “hun bedrijf” is waarvoor ze verantwoordelijk zijn. Wij geloven ook dat dit nodig is voor de effectiviteit en winstgevendheid van onze bedrijven en organisaties. De kijk op leiderschap moet en zal veranderen. Dat zal tijd kosten en het zal in veel gevallen pijnlijk zijn. Wij noemen dat coachend leiderschap en een coachende cultuur.

Onze basisgedachte

  • Alle mensen beschikken over kracht en vermogen.
  • Alle mensen gaan vooruit als ze actieve, bewuste en vrije keuzes maken.
  • Doorslaggevend voor de manier waarop mensen reageren, is hoe ze ervoor kiezen ergens naar te kijken, hun houding.

Onze taak

  • Het is onze taak om een partner te zijn voor bedrijven en organisaties die dit soort leiderschap willen ontwikkelen – en het soort organisaties – die het mogelijk maken dat de volledige kracht en vaardigheden van mensen tot uiting komen en in acht worden genomen.

Onze uitgangspunten voor coachend leiderschap

  • Wie je bent is belangrijker dan wat je doet. Hoe je je als manager opstelt naar je medewerkers heeft meer invloed op de resultaten dan je denkt.
  • Betrokkenheid en verantwoordelijkheid volgen uit het krijgen van meer bevoegdheden. Hoe meer bevoegdheid medewerkers krijgen, hoe meer betrokkenheid, nemen van verantwoordelijkheid en daadwerkelijkesamenwerking de organisatie ervoor terug krijgt.
  • Medewerkers beschikken over veel meer capaciteiten dan ze doorgaans mogen inzetten. Als je deze capaciteiten wilt aanboren moet je als manager en leidinggevende je zienswijze aanpassen, een coachende houding aannemen en anders optreden.
  • Coachend leiderschap is het mogelijk maken dat de volledige kracht en het vermogen van mensen en organisaties worden ontketend en in acht worden genomen. Dit gebeurt o.a. door de verantwoordelijkheid voor het bedrijf te leggen bij de medewerkers en door de medewerkers de mogelijkheid te geven actieve, bewuste en vrije keuzes te maken.
  • Een functionerend werkklimaat en openheid zijn doorslaggevend voor de effectiviteit en daarmee ook voor het resultaat. Duidelijke taal staat centraal.

Register for a Course or Seminar

Register for a Course

Register for a Seminar